votre navigateur ne peut pas afficher l'animation Flash, vous pouvez télécharger le plugin en cliquant ici

Về chúng tôi

Le CHEQUE DOMICILE,

Chúng tôi được thành lập từ năm 1996 từ sự vận động của kinh tế xã hội, luôn hướng tới mục tiêu giúp đỡ làm việc nhà:

Giữ trẻ tại nhà, dọn dẹp, ủi đồ, làm vườn,..v..v.. đóng góp vào hạnh phúc của mọi người trong xã hội.